Coronabulletin 18

Heropening van de vereniging

Vanaf 19 mei 2021 mag er weer geschoten worden. Dat wil zeggen dat de vereniging vanaf donderdag 20 mei weer geopend is. Tot nader order blijft de kantine nog gesloten. Er gelden (net als bij de vorige opening) wel een aantal voorwaarden. Onderstaand gaan we hier nader op in. Lees dit corona bulletin daarom zorgvuldig.

Voorwaarden:

 1. Toegang tot de SV wordt uitsluitend verleend aan schutters die een (zelf aan te schaffen) mondkapje dragen. Geen mondkapje dan ook geen toegang!!
 2. De baanplanner blijft gehandhaafd (zie verderop voor een toelichting op het gebruik) en wordt voorlopig ingesteld op maximaal twee schietbeurten per schutter per week. Geen reservering, dan ook geen toegang!!
 3. Schutters kunnen maximaal 15 minuten voor aanvang van hun serie de kantine betreden om daar met eigen schrijfgerei de presentielijst in te vullen, separaat voor de 100 en 25 meter baan, alsmede om kaarten en munitie te kopen (geen contant geld, maar uitsluitend pinbetalingen). Ontsmetten van de handen en het dragen van een mondkapje is verplicht.
 4. De bar blijft gesloten en de kantineruimte dient als wachtkamer voor wachtende serie. Hier dient ten allen tijde de 1,5 meter onderlinge separatie te worden gehandhaafd.
 5. Door de bestaand infrastructurele voorzieningen op de banen is de 25 meter baan gemaximeerd op 6 schutters. De 100 meter baan is gemaximeerd op 3 schutters.
 6. Schutters worden opgehaald door de betreffende VVF en vertrekken vandaar in colonne met onderlinge afstand van 1,5 meter naar de baan. Schutters gaan bij aankomst op de baan direct naar hun via de baanplanner gereserveerde schietpunt. Bij het schieten mogen de mondkapjes afgedaan worden.
 7. Vooraf ingevulde schietboekjes dienen op de tafel op de baan te worden gedeponeerd. Niet ingevulde schietboekjes worden niet gestempeld en er wordt ook geen ander bewijs verstrekt.
 8. Bruikleenattributen (wapens, oorkappen, schietbrillen, e.d.) dienen door de gebruiker zelf te worden gereinigd met de gereedstaande reinigingsmiddelen.
 9. Voor schutters op de 25 meterbaan is het niet nodig te wachten tot iedereen klaar is met schieten om daarna gezamenlijk de baan te verlaten. U kunt dus in alle rust de baan verlaten indien uw schietbeurt is beëindigd. Echter, u dient er wel op bedacht te zijn dat u wellicht schutters van de 100 meterbaan kunt tegenkomen. Behoud hierbij de 1,5 meter afstand !
 10. Schutters dienen bij het reserveren lege plekken in series op te vullen. Teneinde te voorkomen dat een VVF “zinloos” aanwezig is omdat er voor een serie geen of onvoldoende schutters zijn (minder dan drie schutters op de pistoolbaan of minder dan twee op de geweerbaan), wordt deze alsdan gemachtigd de baan en dus het schieten voor de rest van de avond te sluiten.
 11. Indien U op het laatste moment door omstandigheden niet in staat bent Uw gereserveerde serie te schieten dan dient U de dienstdoende kassamedewerker ten spoedigste te informeren.
 12. Mocht een schutter onverhoopt besmet zijn geraakt met het virus, dan dient het Bestuur te worden geïnformeerd zodat gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.
 13. MP/SP/BP trainingen kunnen doorgaan, daarbij rekening houdend met bovenstaande.
 14. Na afloop van de schietoefening dient U, na inlevering van de munitie door niet-verlofhouders, het gebouw direct te verlaten.

Er kan/mag (na reservering) geschoten worden op de normale openingstijden (zondag 13.00 – 16.00 uur, dinsdag van 19.30 – 22.00 uur en donderdag van 19.30 – 22.00 uur)

Let op: om onderling contact tot een minimum te beperken, zijn de tijden voor de pistool/revolver schutters met 15 minuten verschoven

Ook een SP, MP en bowlingpin schieten is weer toegestaan.

De openingstijd voor de jeugd is de zondagochtend. Zij worden apart benaderd door hun begeleiders.

Introducées en gastschutters zijn (nog) niet toegestaan.

De INTRO’s gaan ook weer van start. Degenen voor wie dit van toepassing is worden benaderd door hun coördinator.

Ook de kennismakingsgesprekken (alleen na afspraak) en de toelatings- en eindgesprekken gaan weer van start.

Algemene maatregelen

 • Houdt u aan de algemeen geldende corona-maatregelen (ook als u al gevaccineerd bent):

o    Houdt altijd minimaal 1,5  meter afstand;

o    Geen handen schudden;

o    Hoesten of niezen in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

o    Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak;

o    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

 • Volg altijd de aanwijzingen van de dienst doende functionarissen.

Schietbeurten

Er wordt geschoten in zgn. schietronden van een half uur. Dit geldt ook voor pistoolschutters op de 25 meterbaan. De VVF komt je als groep ophalen (denk aan de 1,5 meter afstand in de gang). Er zijn 6 pistoolbanen open. Op de 25 meter wordt alleen pistool geschoten (geen geweer dus).

Op de 100-meter baan zijn 3 banen open. Ook op baan 1 (met de schotwaardering) mag 50 m klein kaliber geschoten worden.

Leg je schietboekje (dat je thuis al ingevuld hebt) op de gereed staande tafel zodat de VVF dit kan afstempelen en ondertekenen.

Ben je in het bezit van een eigen wapen, maak dan geen gebruik van de verenigingswapens.

De VVF geeft aan wanneer de eigen wapens uitgepakt mogen worden.

Gebruik je een verenigingswapen, vul dan de lijst in op de gereedstaande tafel. Gebruik hiervoor je eigen meegebrachte balpen.

De VVF-er geeft aan wanneer en er geschoten kan worden.

Na ca. 20 minuten geeft de VVF aan dat gestopt moet worden met schieten en de eigen wapens ingepakt moeten worden.

Heb je een verenigingswapen gebruikt, leg deze neer en doe de kamervlag erin zodat de VVF kan zien dat het wapen veilig is. Zodra dat toegestaan is, ontsmet het wapen met de gereed staande middelen. Je krijgt aanwijzing van de VVF dat de wapens in de kast kunnen worden opgeborgen.

Na de schietbeurt mag vertrokken worden (denk wederom aan de 1,5 meter afstand). Neem je schietboekje mee bij vertrek.

Reserveren en clubcompetitie

Voor het plannen van uw schietbeurt kunt u weer gebruik maken van de paanplanner via de link: https://graafengelbrechtvannassau.redlumy.nl/Identity/Account/Login

Bent u onverhoopt uw wachtwoord vergeten, klik dan op de link “Wachtwoord vergeten?”, u krijgt vervolgens de mogelijkheid uw wachtwoord te resetten.

U kunt wederom twee schietbeurten per week maken.

Denkt u er vooral aan om ook deel te nemen aan de Club Competitie voor het jaar 2021.

Indien u verlofhouder bent,  dient u nog steeds minimaal 5 schietbeurten in wedstrijdverband te kunnen overleggen bij verlenging van het verlof.

Vanaf 2021 maken wij voor onze administratie en registratie van de competitie uitslagen, gebruik van nieuwe software.

Binnen deze software is het individuele KNSA-nummer van iedere schutter leidend.

Wenst u een competitiekaart te verschieten, dan is het nu noodzakelijk dat u uw KNSA-nummer doorgeeft aan de kassa, voor het verkrijgen van uw schietkaart.

Dit nummer kunt u vinden op uw KNSA-pas.

Voor 2021 zijn er nieuwe KNSA-passen verkrijgbaar bij de kassa. Vraag hier gerust om!

Wellicht heeft u nog geen KNSA-pas; u heeft dan een tijdelijk KNSA-nummer gekregen bij inschrijving. Geef dit nummer door aan de kassa indien u een competitiekaart wilt verschieten.

De clubcompetitie van 2020 is natuurlijk afgesloten. U heeft hier per e-mail de uitslagen van gekregen.

Bent u één van de gelukkige winnaars, dan kunt u in de kantine zelf uw prijs ophalen, deze staan uitgestald per discipline, geweer of pistool.

Heeft u prijs, dan staat uw naam ook op de desbetreffende prijs vermeld. Zo hoeft u niet lang te zoeken.

Alle winnaars: van harte gefeliciteerd !

De volledige uitslag van de competitie 2020 is ook na te zien in de kantine op het eerste mededelingenboord.

Hier kunt u tevens de regels voor de competitie 2021 terugvinden.

 

 

Tot slot

Het bestuur blijft de situatie nauwlettend volgen en wanneer er wijzigingen zijn of de kantine mag weer open, ontvangt u wederom een Coronabulletin.

Verder veel schietplezier iedereen.