Bestuur

BESTUUR

Joop Spinhoven

voorzitter

voorzitter@schietsportroosendaal.nl

secretaris

 

Harry van Weele

secretaris@schietsportroosendaal.nl

Leon Trouw

penningmeester

 

penningmeester@schietsportroosendaal.nl

Ben Rijnkels

vice-voorzitter

ledenaministratie

ledenadministratie@schietsportroosendaal.nl

Raymond van der Klaauw

Technische Commissie

 

tc@schietsportroosendaal.nl

Jan de Klerk

Onderhoud

 

onderhoudgebouw@schietsportroosendaal.nl

Ad Kersten 

Tweede Secretaris 

tweedesecretaris@schietsportroosendaal.nl