Over de Vereniging

Organisatie

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende landelijke organisatie KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). De KNSA vertegenwoordigt bijna 800 verenigingen met in totaal ruim 42.000 sportschutters. Binnen dit verband zijn wij als één van de eerste verenigingen door de KNSA gecertificeerd. Begin 2008 is ons daarvoor een kroon toegekend, welk in 2023 verlengd is. Dit betekent dat we zijn gecontroleerd op onderkomen en organisatie en daarbij aan de hoogste eisen voldoen.

 

 

Onze vereniging steunt op vier belangrijke pijlers, dit zijn: Organisatie, Communicatie, Discipline en Teamgeest

Organisatie

Ons bestuur bestaat uit negen leden. Ieder van deze bestuursleden heeft een schriftelijk vastgelegd takenpakket naast hun algemene verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het bestuur. Het bestuur vergadert iedere maand. Zoals eerder genoemd zijn onze leden afkomstig uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden. Welke positie iemand in het maatschappelijke leven bekleedt doet er bij ons niet toe. Binnen de vereniging is iedereen gelijk en omdat te benadrukken spreken we elkaar aan met je en jij en de voornaam.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang voor een goede sfeer binnen de vereniging. Zo worden misverstanden veelal voorkomen en voelt eenieder zich beter betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Het uitwisselen van informatie gebeurt binnen onze vereniging in alle openheid waarbij te denken valt aan bestuur richting leden en andersom. Dit gebeurt via persoonlijke contacten en schriftelijk door het na een week ter inzage leggen van verkorte bestuursverslagen en het publiceren daarvan in onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief.

Discipline

Een schietsportvereniging is weliswaar een sportvereniging maar vergt toch, door het omgaan met potentieel dodelijke wapens, een heel eigen aanpak. Dit geldt met name voor het garanderen van de persoonlijke- en maatschappelijke veiligheid. Daarbij gaat het om het strikt naleven van wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Wet Wapens en Munitie en de daarvan afgeleide Circulaire Wapens en Munitie. Maar ook aan de regels van ons Huishoudelijk Reglement wordt streng de hand gehouden.

Teamgeest

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van de leden. Meer dan 70 vrijwilligers zetten op alle mogelijke gebieden hun kennis en kunde in. Volgens het Huishoudelijk Reglement wordt van ieder lid verwacht diensten voor de vereniging te verrichten als daarom wordt gevraagd. In de praktijk blijkt echter dat onze leden zelf het initiatief nemen als ze denken iets meer voor de vereniging te kunnen betekenen dan alleen het betalen van de contributie en het behalen van de benodigde schietbeurten. Daarnaast vinden we het sociale aspect van grote betekenis voor de teamgeest, de betrokkenheid en het plezier dat de leden aan hun lidmaatschap beleven. Dit sociale deel vindt plaats in onze kantine, voor- en na de schietbeurten en tijdens evenementen.

 

interessante links voor de schietsport