Disciplines

Op onze vereniging worden een groot aantal disciplines beoefend. Van de belangrijkste disciplines volgt hierna een korte toelichting. Meer gedetailleerde informatie over een bepaalde discipline of een hier niet genoemde discipline kunt u opvragen via e-mail: info@schietsportroosendaal.nl

Precisie Geweer

Jaarlijks wordt door ons een wedstrijd Precisie Geweer 100 m georganiseerd. Er wordt alleen geschoten met groot kaliber grendelgeweren met optisch richtmiddel (kijker) en aan de voorzijde rustend op een 2-poot.

Klein Kaliber Geweer

Bij de discipline Klein Kaliber Geweer (KKG) wordt op afstanden tot 100 meter geschoten met kaliber .22. Ook hiermee kan aan diverse interne- en externe wedstrijden worden deelgenomen.

Meesterkaart Licht / Zwaar

Bij de discipline Meesterkaart wordt geschoten met Pistool of Revolver. De categorie Zwaar is voor groot kaliber wapens, de categorie Licht is voor klein kaliber wapens. Er zijn veel wedstrijden waaraan kan worden deelgenomen.

Service Pistool

Als variant op Militair Pistool is inmiddels ook Service Pistool een populaire discipline die nu ook veel wordt beoefend op onze vereniging. Deze discipline wordt op klapschijf verschoten.

Militair Geweer

De discipline Militair Geweer valt onder de categorie Groot Kaliber Geweer (GKG) en wordt in onze vereniging intensief beoefend op onze 100 meter banen. Er wordt dan ook aan diverse interne- en externe wedstrijden deelgenomen. De wapens waarmee geschoten mag worden zijn echter beperkt door de eigenschap dat deze specifieke wapens bij een krijgsmachtonderdeel in gebruik zijn of zijn geweest en zij mogen geen automatische stand bezitten.

Militair Pistool

Militair Pistool is een dynamische discipline Groot Kaliber Pistool (GKP) die erg veel wordt beoefend op onze vereniging. Het is een discipline die geschoten wordt op verschillende afstanden (max. 25 meter) en onder tijdsdruk. De diversiteit van de wapens is vrij groot. Het meest gebruikte kaliber is 9 mm.

Historische Wapens

Ook met Historische Wapens (HW) zowel geweren als pistolen wordt regelmatig bij onze vereniging geschoten. Dat zijn om duidelijke redenen meestal replica’s die van zwart kruit gebruikmaken.